Všeobecné obchodné podmienky

 1. Objednávky pre firmy

Objednávku  tovaru je možné realizovať pomocou internetového obchodu, e-mailom alebo telefonicky na +421 949 149 474, +421 948 693 691.

 1. Termín dodania objednaného tovaru

Všetky naše zásielky sú doručované kuriérom, alebo osobným odberom na predajni Balak, Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava. Ak je objednaný tovar skladom, doba jeho dodania sa obvykle pohybuje od 24 – 72 hodín podľa vyťaženosti kuriérskej spoločnosti. Ak je potrebné tovar objednať u výrobcu a ten ho má skladom je dodacia doba obvykle 7 – 14 pracovných dní. Ak tovar skladom nie je ani u výrobcu a teda je potrebné ho vyrobiť, dodacia doba bude oznámená zákazníkovi individuálne. Balak.sk si vzhľadom na vyťaženosť logistiky výrobcov vyhradzuje právo na zmenu dodacieho termínu. Termíny dodania majú iba informatívny charakter, teda nie sú záväzné a podliehajú osobitnému potvrdeniu objednávky.

 1. Objednávky väčšieho množstva tovaru a tovar na objednávku – Záloha

Pri objednávaní väčšieho množstva tovaru (je na objednávku, nemáme ho na sklade) podľa požiadaviek zákazníka môže byť kupujúcemu vystavená zálohová faktúra na 50% ( ako záloha ) z výslednej ceny objednávaného tovaru. Pri odstúpení zákazníka od objednávky je záloha nevratná v prípade, ak už je tento tovar privezený od výrobcu. Platí aj pre tovar na objednávku.

 1. Doprava tovaru

Dopravu tovaru hradí kupujúci pri objednávke do 200€ bez DPH v sume 5€+dobierka 1,5€ s DPH. Dopravné nad 200€ bez DPH službou Balík Parcel je zahrnuté v cene tovaru, je teda zadarmo, avšak len pri objednávke nad 200€ službou Balík Parcel. V prípade objednania tovaru vo vyššej celkovej hodnote ako 200€ bez DPH, ktoré je potrebné poslať službou Paleta Cargo účtujeme dopravné podľa tabuľky prepravcu. Cena sa účtuje podľa váhy alebo objemu výrobku, ktorú vám vypočítame na základe objednávky. To znamená, že cena objednávky nemusí byť konečná, lebo online obchod to nevie presne vypočítať.

 1. Spôsoby platby za tovar

Zákazník sa môže rozhodnúť pre rôzne spôsoby úhrady za objednaný tovar:

 1. platba v hotovosti pri prebratí tovaru
 2. platba vopred – prevodom na účet
 3. platba na faktúru podľa dohody a dohodnutých obchodných podmienok
 1. Technické parametre dodávaného tovaru

Technické parametre tovaru uvedené v informáciách v e-shope sa v niektorých prípadoch môžu mierne líšiť od skutočných údajov, najmä v prípade, že ich výrobca upravil – uvedenie novšieho modelu – série, prípadne, že ich zle uviedol už samotný výrobca tovaru.

      7a. Montáž dodaného tovaru

Montáž tovaru musí vykonať odborný montážnik, servis, prípadne osoba, ktorá má s montážou daného tovaru dostatočné skúsenosti. V prípade, že bol tovar montovaný neodborne hrozí zamietnutie prípadnej reklamácie zo strany výrobcu produktu.

 1. Prevzatie tovaru

Objednaný tovar dodávame výlučne kuriérskou službou, vlastnou dopravou alebo na osobný odber na predajni v Bratislave. Tovar si pri preberaní riadne skontrolujte (množstvo a kvalita tovaru, technické parametre, príslušenstvo). Každé poškodenie alebo chýbajúce súčasti je zákazník povinný okamžite nahlásiť kuriérovi/predajcovi, ktorý tovar doručil. Neskoršie reklamácie množstva a špecifikácie dodaného tovaru nemusia byť uznané z dôvodu absencie škodového protokolu. Nami expedované zásielky sú riadne zabalené a skontrolované.

 1. Záruka 24 mesiacov

Výrobca / predajca plne zodpovedá za výrobné a materiálové závady v zmysle ustanovení Občianskeho alebo Obchodného zákonníka a to po dobu 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru k inému účelu ako k takému na aký je tovar určený, nevhodným skladovaním, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebovaním pri obvyklom používaní, vystavovaní výrobku nadmernému zaťaženiu, živelnými pohromami. Na účely záručného listu slúži doklad vystavený pri kúpe výrobku obsahujúci názov firmy predávajúceho, IČO, sídlo a informácie o predanom tovare.

 1. Reklamácie

Reklamačný protokol – Stiahni tu

Reklamácie sa riadia Občianskym Zákonníkom, Obchodným Zákonom na ochranu spotrebiteľa. Tovar určený na reklamáciu môžete doručiť osobne, poslať Slovenskou poštou alebo doručiť kuriérskou službou resp. prepravnou spoločnosťou na našu adresu Ing. Martin Baláž – BM MEDIA, Galvaniho 2/A, 821 04 Bratislava.  (nepreberieme reklamovaný tovar zaslaný na dobierku !!! ). Reklamovaný tovar musí byť čistý a musí byť k nemu priložený doklad o kúpe , alebo jeho kópia. V prípade ak si to charakter tovaru vyžaduje, vyžadujeme taktiež kópiu dokladu o odbornej montáži . Reklamačná doba začína plynúť dňom doručenia tovaru na našu adresu. Počas reklamačnej doby nie je možné zapožičať zákazníkovi náhradný tovar.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od zmluvy – protokol – Stiahni tu

Kúpa tovaru, kde je konečným príjemcom firma / podnikateľ sa neriadi občianskym zákonníkom a v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť.

Pri pochybení internetového obchodu odoslaním nesprávneho tovaru hradí dopravu dodávateľ a kupujúcemu bude vrátená celková kúpna cena tovaru vrátane poštovného. V prípade nevyzdvihnutia tovaru dodaného na dobierku bude Vaša prípadná budúca objednávka riešená len pri platbe vopred na účet.

Právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní nemá podnikateľ, napr. SZČO, ktorý v eshope zakúpi tovar „na IČO“.